Новогодишња ЛГБТ чајанка

У оквиру спровођења пројекта „Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТ популацији у српском друштву“ Центар Мир, реализовао  је пројекат „Новогодишња ЛГБТ чајанка“, као део имплементације кампања на националном и локалном нивоу, у циљу подизања свести јавности о проблемима и темама релевантним за ЛГБТ особе у Републици Србији. У оквиру пројекта „Новогодишња ЛГБТ чајанка“, одржана су две догађаја, у четвртак 29. децембра 2016. године, у Библиотеци Града Београда и у Кнез Михаиловој улици.

У Библиотеци Града Београда свечано су додељене плакете новинарима као подстицај о разбијању стереотипа, развоју толеранције и анти-дискриминације према ЛГБТ особама у Републици Србији. Том приликом, председница Центра  МИР, Ивана Жугић, истакла је да је стигматизација младих из ЛГБТ заједнице свакодневна појава у српском друштву, те да велику одговорност за такво стање носе и медији, који су сензационалистичким извештавањем допринели развоју нетолеранције и дискриминације према ЛГБТ особама.

Представник Канцеларије за људска и мањинска права, Срђа Вучо, је истакао да ефeкти спровeдeних активности доприносе испуњењу општег циља пројекта „Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТ популацији у српском друштву“, а то је допринос успостављању владавине права засноване на недискриминацији и равноправности свих, као и да све активности које се спроводе у оквиру пројекта, одговорајају потребама дефинсаним Акционим Планом за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014 до 2018. године, коју је усвојила Влада Републике Србије.

У оквиру пројекта, у холу Библиотеке Града Београда, постављена је изложба фотографија младог уметника Андреја Нихила на тему "Метаморфоза слободе лјубави", а у Кнез Михаиловој улици пролазници су били у могућности да напишу и окаче поруке мира и толеранције на новогодишњу јелку, уз чај и специјално израђене колачиће толеранције.

Медији, извештавање и медијска репрезентација ЛГБТ особа од изузетног су значаја за креирање јавног мњења, стварање позитивне слике и унапређења степена разумевања и друштвене инклузије.