Обуке за контакт особе и заменике контакт особа за праћење примене препорука механизама УН за људска права

Канцеларија за људска и мањинска права и имплементациони тим ИПА 2013 пројекта под називом „Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију“ организују тродневну обуку за контакт особе и заменике контакт особа из државних органа који делегирају своје чланове у Савет за праћење примене препорука механизама УН за људска права.

Циљ обуке је додатно унапређење капацитета Републике Србије за прикупљање и дистрибуирање података у области људских права и заштите припадника националних мањина, путем израде и пилотирања индикатора.

Наведена обука ће се одржати од 23. до 25. маја 2017. године, сала 129, источно крило Палате „Србија“ (Булевар Михајла Пупина 2, Београд).