Одобрено 350 хиљада евра за 26 организација цивилног друштва и техничка подршка за 16 локалних самоуправа

Управни одбор Свис ПРО програма одобрио листу од 26 предлога пројеката организација цивилног друштва (ОЦД) за финансирање у оквиру Јавног позива Свис ПРО програма за подршку ОЦД у спровођењу социјално иновативних пројеката од којих ће скоро 2.700 припадника/ца различитих рањивих група имати користи, као и листу од 16 градова и општина за добијање техничке подршке за унапређење процедура за финансирање пројеката организација цивилног друштва. Позиви за социјално иновативне пројекте и техничку подршку били су отворени од 20. јуна до 3. августа 2018. На позиве се јавило 85 организација и 16 локалних самоуправа.

Резултати позива техничка подршка

Резултати позива цивилно друштво

 

Програм Свис ПРО - Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – вредан 5,8 милиона евра допринеће побољшању квалитета живота грађана Србије, нарочито оних који припадају рањивим друштвеним групама.Активности програма обухватиће унапређење владавине права на локалном нивоу, јачање друштвене кохезије и повећање одговорности, транспарентности, ефикасности и делотворности локалних самоуправа, као и учешћа становништва у процесима доношења одлука.

Програм спроводи канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у сарадњи са Владом Републике Србије.