Одржан састанак радне групе

Дана 19.2.2013. године у Палати Србија, одржан је састанак међуминистарске Радне групе о Стратегији борбе против дискриминације. Састанку су присуствовали представници Министарства унутрашњих послова, Министарства просвета, науке и технолошког развоја, Министарства културе и информисања, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Министарства здравља, Канцеларије Владе Републике Србије за сарадњу са цивилним друштвом и Сталне конференције градова и општина.

Договорена је динамика за даље активности  како би у складу са Акционим планом Владе Републике Србије документ био благовремено прослеђен на усвајање.