Одржана прва седница Управног одбора пројекта „Промоција различитости и равноправности у Србији“

Београд, 27. јун 2019. године - Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије Сузана Пауновић отворила је данас прву седницу Управног одбора пројекта „Промоција различитости и равноправности у Србији“.

Пауновић је том приликом истакла да је циљ поменутог пројекта јачање капацитета заинтересованих учесника за заштиту и унапређење права националних мањина и ЛГБТИ особа и борбу против говора мржње.

Пројекат се односи, како је објаснила, и на усклађивање законодавног оквира Србије са стандардима Савета Европе (СЕ) и са препорукама његових тела за мониторинг у вези са борбом против свих облика дискриминације.

Она је навела да су на састанку договорене активности за наредни трогодишњи период трајања пројекта, који треба да допринесе јачању имплементације релевантних секторских политика и закона, подржи и оснажи капацитет централних власти, локалних самоуправа, савета за међунационалне односе и тела надлежних за равноправност.

Према њеним речима, циљ је да се омогући прикупљање и анализа података о дискриминацији према националним мањинама и осталим осетљивим друштвеним групама.

Директорка Канцеларије је указала на то да ће пројекат имати регионалну димензију и да ће тежити јачању сарадње и постизању синергије тела за равноправност у земљама Западног Балкана и/или националних институција за људска права у борби против дискриминације и против коришћења говора мржње на регионалном нивоу.

Пројекат ће у свим фазама примене имати родно осетљив приступ, при чему ће посебно тежиште бити стављено на мањинске групе, објаснила је Пауновић, која је и председница Управног одбора поменутог пројекта.

Она је рекла да ће бити наглашене родно осетљиве потребе у контексту почетне процене и извештаја о случајевима дискриминације, а у свим фазама имплементације пројекта фокус ће бити на увођењу родне перспективе.

Пауновић је најавила да ће пројектом бити послата порука да је, без обзира на разлике, потребно да се поштујемо, разумемо, подржавамо и промовишемо различитости.

Према њеним речима, СЕ и Европска унија пружају значајну подршку заштити и промоцији права националних мањина у Србији, као и осталих осетљивих друштвених група, јер је то, не само корисно за читаво друштво, већ и значајно доприноси процесу европских интеграција наше земље.

СЕ спроводи овај пројекат у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права Владе Србије, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством правде, Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Повереником за заштиту равноправности и Заштитником грађана.