Пауновић: Борба против свих облика дискриминације обавеза целог друштва

Београд, 21. март 2019. године - Влада Републике Србије посвећено ради на спровођењу препорука Комитета УН за укидање расне дискриминације, а у складу са међународним обавезама преузетим ратификацијом Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминацији, истакла је директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић поводом обележавања 21. марта - Међународног дана борбе против расне дискриминације.

Пауновић је истакла да је наша држава у децембру 2018. године поднела Комитету за укидање расне дискриминације извештај о једногодишњој примени приоритетних препорука. У питању су препоруке 16 и 17 усмерене на кривична дела учињена из мржње, и у овом извештају посебно је истакнут значај прве пресуде која је изречена по овом основу. 

Пауновић је подсетила да је у октобру прошле године суд, приликом изрицања пресуде и одмеравања казне у случају насиља у породици, као посебну отежавајућу околност навео мотив мржње због сексуалне оријентације оштећеног. Према подацима Републичког јавног тужилаштва у нашој држави су у току још четири поступка за кривична дела извршена из мржње и то због родног идентитета, етничке припадности и сексуалне оријентације, прецизирала је Пауновић.

Прва правоснажно осуђујућа пресуда у овој области је од значаја не само за заштиту права ЛГБТ особа, већ и осталих осетљивих друштвених група и верујемо да ће она утицати на даљу судску праксу у оваквим и сличним случајевима, поручила је Пауновић.

Пауновић је истакла да је Влада Србије први пут успоставила механизам за праћење спровођења свих препорука добијених од стране УН, очекујући да ће увођење овог систематског праћења дати значајан допринос у спровођењу преузетих свих међународних обавеза, али пре свега допринос бољем остваривању људских и мањинских права у Србији, рекла је Пауновић.

Бројне активности Владе, цивилног друштва, независних тела и медија допринели су подизању свести грађана, али и бољој примени антидискриминационог законодавства, подвукла је Пауновић.

Међутим, иако у нашем друштву нема системске расне дискриминације и даље је присутна дистанца према Ромима и Ромкињама, упозорила је Пауновић.

Настојаћемо у наредном периоду да све активности у области борбе против дискриминације буду довољно јасне и још доступније како припадницима ромске мањине, тако и осталим грађанима Србије, рекла је Пауновић, додајући да су стереотипи и недовољно знања “погодно тло” за дискриминацију.

Међународни дан борбе против расне дискриминације прогласиле су Уједињене нације 1966. године, а обележавање овог дана има за циљ подсећање да се боримо против расне дискриминације и то свуда, свакога дана и читаве године, навела је Пауновић.