Пауновић: Јаком економијом до социјалне правде

Београд, 20. фебруар 2019. године - Потребна нам је јака економија која ће пунити буџет из кога се издавајају средства за све грађане којима је потребна подршка државе, изјавила је Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права поводом Дана социјалне правде.

Због тога је важно што имамо овакав привредни раст и незапосленост мању од 11 одсто, а нарочито што се константно повећавају директне стране инвестиције у Србији. Таква економска политика једино даје могућност за бољи животни стандард наших грађана, за даље повећање плата и пензија, могућност за нова радна места, као и већа издвајања за потребе социјално угрожених, истакла је Пауновић.

Резултате дају и напори Владе за смањење социјалне искључености грађана.  Ризик од социјалне искључености и сиромаштва опада са повећањем степена образовања, наводи Пауновић, и подсећа да су покренути бројни програми обуке и прекфалификације усмерени ка незапосленима како би се учинили конкуретним на тржишту.

У националном извештају о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији за период од 2014. до 2017. године наведено је да је неформална запосленост у Србији релативно висока, што је посебно изражено у пољопривреди и грађевинарству.

С тим у вези, Пауновић је подсетила да недавно усвојени Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима треба да обезбеди бољи положај сезонских радника и поједностави начин њиховог пријављивања путем електронске платформе.

Пауновић је навела да ће се наставити подршка угроженим групама грађана као што су стари, вишечлане породице, деца, жене, особе са инвалидитетом, као и да ће подршка бити интензивирана у неразвијенијим подручјима наше земље. 

Генерална скупштина Уједињених нација је 2007. године прогласила 20. фебруар за Светски дан социјалне правде. Препознато је да су друштвени развој и социјална правда предуслови остваривања мира и безбедности унутар и између држава.