Пауновић: Континуирано и доследно спроводимо мере којима унапређујемо мањинска права

Београд, 5. август 2019. године - Србија континуирано ради на унапређењу положаја припадника свих националних мањина које живе у нашој земљи, а бројне активности Владе и других институција, медија, организација цивилног друштва допринеле су подизању свести грађана о правима и обавезама припадника националних мањина, истакла је данас Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије приликом представљања Једанаестог по реду извештаја о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина.

Према речима Пауновић, за Једанаести извештај од 77 носиоца активности 61 је доставило своје прилоге, што чини 79% одзива.

Она је додала да је 50 јединица локалних самоуправа доставило своје прилоге и да је у извештавању учествовало и 12 савета за међунационалне односе. Подаци које добијамо од локалних самоуправа доприносе јаснијој слици коју извештаји представљају, јер оне најбоље познају потребе и изазове са којима се сусрећу припадници националних мањина на локалу, оценила је Пауновић.

Пауновић је навела да скоро половина националних савета није доставила своје прилоге о доспелим активностима за овај извештајни циклус и да овај сегмент мора бити унапређен. Она је позвала националне савете да се активно укључе у процес извештавања што подразумева њихову обавезу у погледу достављања прилога за извештаје.  

Једанаести циклус извештавања отпочео је 1. и трајао до 22. марта 2019. године и обухватио активности у периоду од јануара до краја марта ове године.

Пауновић је навела да је до сада израђено и јавно представљено десет извештаја о спровођењу овог стратешког документа, да је достављено укупно 1013 прилога, и да је 73% активнoсти из Акционог плана у пoтпунoсти рeaлизoвaно или се континуирано реализује закључно са овим извештајем, прецизирала је Пауновић.

Представљању извештаја присуствовали су представници националних савета националних мањина, државних и покрајинских органа и институција, Народне скупштине, независних тела, међународних и организација цивилног друштва.