Пауновић: Континуирано се спроводе обавезе УН упућене Србији

Нови Сад, 24/25. јун  2019. године - Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић и председница Савета Владе за праћење УН препорука отворила је данас у Новом Саду дводневну радионицу “Унапређење плана за праћење препорука кроз дефинисање индикатора за препоруке механизама УН". Радионица се организује у циљу унапређења знања државних службеника у ресорима Владе задуженим за спровођење препорука УН механизама за људска права.

Директорка Канцеларије је указала да је систематичност у праћењу препорука механизама УН за људска права уведена кроз рад Владиног Савета за праћење  препорука УН за људска права.

Пауновић је подсетила да је Савет израдио план испуњавања свих препорука упућених Србији, са статусом, циљем, роковима, и органима надлежним за имплементацију сваке појединачне препоруке. 

Како је најавила, у току је израда комплексне електронске базе за праћење препорука и индикатора, која ће омогућити свим ресорима да континуирано извештавају о спровођењу препорука. База ће допринети ефикаснијем праћењу и одржавању контунуитета у праћењу примене препорука у ресорима који имају чланове у Савету, оценила је Пауновић.

Пауновић истиче да су управо ове радионице, којима се јачају капацитети контакт особа, важне да би се унапредио систем праћења препорука и извештавања ка механизмима Уједињених нација.

- Кроз овакве радионице желимо још више да унапредимо процес праћења примене препорука кроз увођење индикатора у план. Да би могли на прави начин да створимо увид у степен остварености сваке препоруке и пратимо промене потребни су  мерљиви индикатори. Коришћење одговарајућих индикатора у области људских права представља начин да се помогне држави при изради процена сопственог напретка постигнутог у осигуравању уживања људских права, навела је Пауновић.

У процес праћења препорука активно су укључене организације цивилног друштва и настојаћемо да се у већој мери укључе локалне самоуправе, и у том правцу ћемо наставити да радимо, истакла је Пауновић.

Радионицу је организовао Владин Савет за праћење примене препорука механизама УН за људска права уз подршку Тима УН за људска права у Србији, Мисије ОЕБС-а у Србији и Уницефа.

Радионици су, поред контакт особа и заменика контакт особа у Савету, присуствовали и организације цивилног друштва које активно учествују у раду Савета и које су потписнице Меморандума о сарадњи са Саветом.