Пауновић на припремном састанку поводом посете Саветодавног комитета Савета Европе

Београд, 18. март 2019. године - Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић одржаће припремни састанак са представницима републичких органа поводом посете делегације Саветодавног комитета Савета Европе у склопу мониторинга спровођења Оквирне конвенције за заштиту националних мањина.

Састанак ће бити одржан у понедељак, 18. марта 2019. године, са почетком у 10 часова, сала 533 на петом спрату, Палата Србија ( Београд, Булевар Михајла Пупина 2).

Делегација Саветодавног комитета посетиће Србију у периоду од 18. до 22. марта 2019. године. У току посете делегација ће обићи више градова и разговарати са представницима локалних, покрајинских и републичких органа, као и представницима националних савета националних мањина, невладиног сектора и међународних организација, ради стицања што потпуније и објективније слике о остваривању преузетих обавеза Србије проистеклих из Оквирне конвенције.

Саветодавни комитет је тело које помаже Комитету министара Савета Европе у оцени адекватности мера предузетих од стране државе уговорнице ради спровођења начела утврђених у том међународном уговору.