Пауновић: Нема изговора за дечији брак

Београд, 24. септембар 2019. године - Реагујући на ослобађајућу пресуду због кривичног дела обљубе над девојчицом од 13 година, уз образложење да је то код Рома и Ромкиња традиција, Сузана Пауновић директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије истакла је да судије треба да суде на основу закона, а не на основу традиције и обичаја.

- У Србији су дечији присилни бракови забрањени законом и представљају кривично дело. Културолошки обрасци понашања не смеју бити изговор за ослобађајуће пресуде за почињена кривична дела према деци, а овакве одлуке свакако не доприносе доброј пракси и напретку који желимо да постигнемо у овој области. Влада Србије предузима кораке како би се пружио системски и институционални одговор од стране државе, и друштва, неопходан за нестајање праксе дечијег брака, рекла је Пауновић.

Пауновић је навела да је проблем ране удаје, тј. дечијих бракова препознат у законима али и у националним стратешким документима као питање које треба решавати системски. Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025. године као и Националном стратегијом за родну равноправност, предвиђене су мере које се односе на превенцију и смањење броја малолетничких и принудних бракова и малолетничких трудноћа у ромској заједници. Како наводи, питање раних бракова у ромској заједници препознато је и у Нацрту Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља.

Влада је уз подршку Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији образовала Националну коалицију за окончање дечијих бракова која има за циљ окончање дечијих бракова, нарочито у ромској заједници кроз усмерену и координисану акцију релевантних актера, истакла је директорка Канцеларије.

Свесни смо да су последице дечијих бракова огромне. Рани брак значи изненадни прекид детињства и повреду свих дечијих права. У случају дечијих бракова не можемо никако говорити о најбољем интересу детета, као ни његовој слободној вољи, већ искључиво о злоупотреби детета, закључила је Пауновић.

У нашој држави се сваке године склопи око 2.000 бракова у којима је бар један од супружника малолетан, додала је Пауновић.