Пауновић: Обучено 1645 запослених за рад са ЛГБТ

Београд, 10. фебруар 2017. године - Отварајући конференцију „Напредни тренинзи за рад са сексуалним и родним мањинама и њиховим породицама у систему социјалне заштите“, која се спроводи у оквиру пројекта „Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТ популацији у српском друштву“ директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић истакла је да је реч о првом пројекту који се односи на ову осетљиву групу, који се реализује на националном нивоу. Захваљујући финансијској подршци Министарства спољних послова Краљевине Норвешке, реализација пројекта започела је у марту 2015. године.

Директорка Канцеларије је истакла да су пројектне активности конципиране у складу са мерама и активностима садржаним у Стратегији превенције и заштите од дискриминације и Акционим планом за њену примену, па је остваривање циљева постављених у пројекту, директно допринело и остваривању циљева у антидискриминационој Стратегији.

Пауновић је оценила да су успешно спроведене напредне обуке за запослене у систему социјалне заштите где је обуку прошло више од четири стотине (400) запослених. Имајући у виду да је пројектом предвиђено 300 полазника обука, охрабрује велико интересовање које су запослени у систему социјалне заштите показали за овакав вид обука, јер је обучено 100 запослених више од броја који је предвиђен пројектом.  

Овај програм обука се надовезује на претходно спроведене основне обуке које је прошло 1645 запослених у систему социјалне заштите, додала је Пауновић.

Како истиче Пауновић, током имплементације пројекта подржано је 29 пројеката и кампања организација цивилног друштва у циљу превенције и подизања свести јавности, где су на локалном нивоу реализована 4 документарна филма, 22 видео спота и видео клипа, 17 емисија, низ стручних и медијских скупова, перформанса, радионица и обука. Канцеларија за људска и мањинска права ће и у наредном периоду наставити са активностима које доприносе унапређењу положаја осетљивих група у нашој земљи, закључила је Пауновић.

Пауновић се захвалила донатору и свим колегама запосленим у систему социјалне заштите који су учествовали у обукама, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, заводима за социјалну заштиту на подршци у спровођењу пројекта, Комори социјалне заштите, Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству здравља, представницима МУП-а и Полицијских управа из Србије, Канцеларији за европске интеграције, Асоцијацији „ДУГА“ и свим организацијама цивилног друштва које су учествовале или учествују на пројекту, међународним организацијама, гостима из региона, медијским кућама и локалним самоуправама које су препознале значај ових активности.

Александар Прица, председник асоцијације „ДУГА“ која је реализовала 15 напредних тренинга за адекватан приступ у раду са ЛГБТ особама и њиховим породицама, нагласио је да тренутно у сваком граду у Србији има бар по један правник, социјални радник и психолог који је прошао поменуте тренинге. Тиме је обезбеђено да свака ЛГБТ особа у Србији, без обзира да ли живи у великом или малом граду или селу, има могућност да добије брзу и адекватну стручну подршку.

Директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Татјана Грнчарски казала је да ће се Завод залагати да се са мањинама поступа професионално и да се у центрима за социјални рад искорене предрасуде о сексуалним мањинама, ако постоје. Треба да се промени приступ појединцима који припадају сексуалној мањини и да се помогну породицама да лакше прихвате опредељење свог члана породице", истакла је Грнчарски.

Помоћница министра здравља, др Весна Књегињић истакла је да се ради на доброј информисаности радника у социјалној заштити путем континуираних обука против предрасуда, и да је једнак приступ свим услугама полазна основа за спречавање дискриминације.

На конференцији су представљени примери добре праксе рада са ЛГБТ особама и њиховим породицама на примеру пет студија случаја који су представили службеници центара за социјални рад, као и Приручник за омладинске раднике за адекватан приступ у раду са ЛГБТ особама и њиховим породицама.

У завршној дискусији  представљене су даље смернице за рад у систему социјалне заштите и успостављање одрживе и функционалне мултисекторске сарадње на локалном, регионалном и националном нивоу.

На конференцији су учествовали представници државних органа, система социјалне и здравствене заштите, невладиног сектора, донаторске заједнице и гостију из региона. Конференција је пријављена као стручни скуп у Комори социјалне заштите.