Пауновић: Представљен Десети извештај о спровођењу Акционог плана за мањине

Београд, 18. април 2019. године - Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић представила је данас Десети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина.

Пауновић је истакла да се овај извештај односи на четврти квартал 2018.  године, односно на период октобар – децембар.

Према њеним речима, веома је значајно да постоји континуитет у извештавању, те да су  извештаји сачињени редовно и да је и даље добар одзив у процесу самог извештавања. За реализацију у овом извештајном периоду доспело је укупно 116 активности предвиђених овим Акционим планом, Од 75 носиоца активности 59 је доставило своје прилоге што чини 79% одазива носилаца.

Пауновић је навела да је 45 јединица локалних самоуправа доставило своје прилоге за Десети извештај, као и 20 савета за међунационалне односе.

Подаци које добијамо од локалних самоуправа доприносе јаснијој слици стања и најбоље указују на потребе и изазове са којима се сусрећу припадници националних мањина, оценила је Пауновић.

Једанаести циклус извештавања почео је 1. марта 2019. године, навела је Пауновић.

У сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду у оквиру пројекта „Јачање заштите националних мањина у Србији“ израђена је Анализа извештаја у којој је препознат значајан помак у погледу унапређења законских решења и њихове доследније примене, као и подизања људских и материјалних капацитета у појединим областима друштвеног живота у којима се остварују права припадника националних мањина. То извештаји јасно документују, а све препоруке које су експерти дали додатно ће побољшати процес извештавања носилаца мера, рекла је директорка Канцеларије.

Представљању Десетог извештаја присуствовали су представници ресора у Влади, националних савета националних мањина, АП Војводина, институција, независних тела, међународних и организација цивилног друштва и медија.