Пауновић: Савет посвећено ради на праћењу спровођења обавеза према УН

Београд, 1. април 2019. године - Отварајући осму седницу Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права, председница Савета Сузана Пауновић је истакла да Савет у пуном капацитету наставља да континуирано прати спровођење обавеза које је наша држава преузела у области заштите и унапређења стања људских права према УН.

Чланови Савета су у присуству представника Парламента, независних државних органа, удружења грађана и међународних организација разматрали спроведене активности од последње седнице Савета, као и обавезе које треба спровести у наредном периоду када је у питању спровођење препорука Уједињених нација.

Пауновић је обавестила чланове Савета и присутне да је наша држава у децембру прошле године известила Комитет за елиминисање расне дискриминације о једногодишњој примени препорука у области кажњавања за злочине из мржње према раси.

Она је навела и да је наша држава Комитету за елиминацију дискриминације жена 28. фебруара ове године представила Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена. У дијалогу са дeлегацијом Републике Србије учествовало је 23 експерта Комитета за елиминисање дискриминације жена.

Комитет је у својим закључним запажањима упућеним Србији констатовао да је наша земља показала посвећеност питањима унапређења родне равноправности кроз област јачања институционалних механизама и нормативног оквира у циљу унапређења положаја жена.

Пауновић је упознала чланове Савета са предстојећим обавезама наше државе на спровођењу 28 препорука које је Комитет дао у својим закључним запажањима. Она је нагласила да је битно да се првенствено договори подела одговорности по институцијама које су задужене за спровођење препорука. Након тога, указала је да је потребно да се са организацијама цивилног друштва успостави консензус о начину мерења напретка у спровођењу препорука, као и повезивања свих препорука са Циљевима одрживог развоја садржаних у Агенди 2030 УН-а.

Пауновић је најавила присутнима да у мају месецу наша држава треба да поднесе периодичне извештаје уговорним телима УН-а о спровођењу Конвенције против тортуре и примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима.

Она је навела да су у циљу квалитетније израде извештаја, још прошле године формиране Радне групе, састављене од представника ресора задужених за спровођење обавеза договорених наведеним међународним уговорима.

Председавајућа Савета је, такође, представила редослед корака у циљу ажурирања Заједничког основног документа Републике Србије, ради достављања Уједињеним нацијама.

Посебна пажња на седници Савета посвећена је представљању активности на изради индикатора у циљу олакшавања праћења препорука УН-а усмерених на права детета, а којe се реализују кроз пројекат Канцеларије за људска и мањинска права и Центра за права детета уз подршку УНИЦЕФ-а.

Инес Церовић, испред Центра за права детета је обавестила чланове Савета да је од претходне седнице одржано 10 састанака и радионица у којима је учествовало преко 35 организација цивилног друштва које се баве људским правима и правима детета, а у рад на индикаторима такође су укључена и деца. Као резултат, развијена је матрица индикатора, око које су се представници цивилног друштва усагласили. Предстоји нам даљи заједнички рад, ОЦД и ресора, као и даље активности у погледу развијања онлајн платформе, о којима је говорила Инес Церовић, директорка Центра за права детета.

Јачање сарадње са цивилним друштвом у области праћења примене препорука уговорних тела УН за људска права кроз потписивање Меморандума о сарадњи са још две организације цивилног друштва - Удружењем особа са инвалидитетом Београд и Удружењем грађанки ФемПлац. Овим је озваничена сарадња Савета са укупно н 14 организација цивилног друштва.