Пауновић: Србија посвећена побољшању положаја жена у нашем друштву

Београд, 27. мај 2019. године - Србија је предузела многе активности са циљем испуњавања добијених препорука УН Комитета за елиминисање дискриминације жена, чиме показује своју посвећеност и одлучност у испуњавању међународних обавеза, али и чврсту опредељеност побољшању општег положаја жена у нашем друштву, истакла је данас Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије на конференцији о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена у Србији (CEDAW).

Делегација Србије, коју је предводила Сузана Пауновић, представила је 28. фебруара ове године, у Палати нација у Женеви, Четврти извештај о примени CEDAW Конвенције.

Комитет је усвојио и Закључна запажања која садрже 28 препорука, навела је Пауновић, додајући да је Србија у обавези да до подношења следећег периодичног извештаја усмери пажњу на примену конкретних препорука, превенствено оних приоритетних о чијој реализацији Комитет треба известити до марта 2021. године. 

Иако кључне, препоруке CEDAW Комитета нису једине препоруке које се односе на заштиту права и положаја жена и унапређење родне равноправности, рекла је Пауновић.

- Након што је Србија у јануару прошле године прошла кроз трећи циклус Универзалног периодичног прегледа, наша земља је од 74 државе чланице УН добила укупно 190 препорука од којих је прихватила 175. Наша држава је од механизама УН и Савета за људска права добила укупно 392 препоруке, од којих се 92 односе на жене, сузбијање насиља над женама и родну равноправност, навела је Пауновић.

Канцеларија је превела текст CEDAW Конвенције и Опционог протокола на 16 језика националних мањина које живе у Србији и то румунски, русински, македонски, мађарски, чешки, албански, босански, црногорски, хрватски, словачки, бугарски, ромски, буњевачки, украјински, влашки и немачки језик.

У протеклом периоду, у организацији UN WOMEN и Канцеларије за људска и мањинска права, а у сарадњи са амбасадом Аустралије у Београду, одржана је конференција са представницима независних тела и организација цивилног друштва које су своје извештаје поднеле Комитету за елиминисање дискриминације жена, како би се сагледале и перспективе цивилног друштва у спровођењу препорука овог Комитета.

Пауновић сматра да би оваква врста оствареног дијалога требало да буде пракса за убудуће јер сарадња са цивилним друштвом и на овом нивоу гарантује унапређење положаја свих осетљивих друштвених група.

Конференција је организована од стране UN WOMEN, Мрежа СОС Војводина, SeConS развојне групе, Коориднационог тела за родну равноправност Владе Србије и Делегације ЕУ у Србији.