Пауновић: Србија посвећује пуну пажњу у спровођењу обавеза из Конвенције о правима особа са инвалидитетом

Београд, 14. јун 2018. - Република Србија ратификовала је осам најважнијих уговора о људским правима насталих под окриљем УН, међу којима је и Конвенција о правима особа са инвалидитетом, истакла је данас директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић на скупу поводом обележавања 10 година од ступања на снагу Конвенције о правима особа са инвалидитетом.

Пауновић је нагласила да Република Србија посвећује пуну пажњу у спровођењу обавеза из ратификоване Конвенције о правима особа са инвалидитетом., и у складу са преузетим обавезама Влада Србије је усвојила Иницијални извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом 10. маја 2012. године.

- To je први извештај који је држава, у складу са процедуром, поднела Комитету за права особа са инвалидитетом, истакла је Пауновић, додајући да је извештај израђен у инклузивном процесу што је подразумевало консултације са ресорним министарствима, релевантним покрајинским органима, независним телима али и организацијама цивилног друштва како би се добила свеобухватна слика активности које се реализоване у целој земљи.

Делегација Србије представила је Иницијални извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом на 15. заседању Комитета за права особа са инвалидитетом  5. и 6. априла 2016. године у Женеви, навела је Пауновић.

Пауновић је додала да је Комитет размотрио и извештај из сенке који је поднела коалиција коју су чинили Национална организација особа са инвалидитетом, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије; Центар за оријентацију друштва, регонални центар за Европу, док је свој алтернативни извештај поднела и МДРИ-с.

По разматрању Иницијалног државног и алтернативних извештаја, Комитет за права особа са инвалидитетом усвојио је Закључна запажања  и Србији упутио 37 препорука, истакла је Пауновић.

Наша држава је у априлу 2017. године Комитету доставила Извештај о спровођењу приоритетних препорука из Закључних запажања. У питању су препоруке број 34. и 54, а односе се на  забрану медицинских мера без претходне сагласности особе, као и запошљавање и професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом, рекал је Пауновић.

Влада је у децембру 2014. године основала Савет за праћење примене препорука механизама УН за људска права. Задатак Савета је да прати примену препорука које Србија добија у процесу Универзалног периодичног прегледа и препорука уговорних тела УН – Комитета за људска права, Комитета за економска, социјална и културна права, Комитета за укидање расне дискриминације, Комитета за елиминисање дискриминације жена, Комитета против тортуре, Комитета за права детета, Комитета за права особа са инвалидитетом и Комитета за присилне нестанке.