Пауновић: Унапређени услови живота за преко 5000 Ромкиња и Рома

Београд, 10. септембар 2019. године - Пројекат „Становање Рома“ један је од најкапиталнијих и најзначајнијих пројеката у области социјалне инклузије Рома који је реализацијом бројних активности у претходних 27 месеци у потпуности остварио циљ који смо заједно поставили, а то је унапређење животних услова ромске популације у подстандардним ромским насељима у Србији, истакла је данас директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић обраћајући се на завршној конференцији пројекта.

Пауновић је навела да је један од кључних задатака пројекта подршка у спровођењу грант шеме „Становање Рома“ од 6,5 милиона еура као и припрема техничке документације за будуће пројекте и подршку генералним мерама инклузије Рома и Ромкиња.

Како је објаснила, у оквиру овог пројекта реализована je изградња и реконструкција преко 150 стамбених јединица у којима живи преко 700 Ромкиња и Рома, док су додатни бенефити од пројеката изградње инфраструктуре допринели унапређењу услова живота за преко 5000 Ромкиња и Рома.  

- Посебно желим да нагласим да је значајан допринос пројекта направљен у области оперативног планирања мобилних тимова, при чему се то не огледа само у унапређењу методологије оперативног планирања и успостављању механизама за праћење остварених резултата, већ је овај пројекат омогућио и обезбеђивање средстава буџетима локалних самоуправа за њихову имплементацију у висини од  око 17 милиона динара за 2019. годину, рекла је Пауновић.

Овај пројекат је допринео јачању капацитета 20 новоформираних мобилних тимова, како кроз тренинг програм који је похађало преко 200 учесника, тако и кроз менторску подршку, додала је Пауновић.

Пауновић је поручила да је потребно додатно мотивисати локалне самоуправе да се још посвећеније баве питањима и изазовима ромске популације, да редовно опредељују буџетска средства како би се истовремено осигурала и одрживост мобилних тимова и мера за социјалну инклузију ромске популације.

Не сме се заборавити ни потреба за оснаживањем ромске заједнице за заступање сопствених интереса, јер заступање представља значајан процес који би им омогућио да јасно артикулишу своје захтеве и адекватно их заговарају на нивоу локалне заједнице, оценила је Пауновић.

Пауновић је навела да се кроз реализацију пројекта доприноси и спровођењу обавеза из Декларације о интеграцији Рома која је потписана у пољском граду Познању, у оквиру самита лидера Западног Балкана на којем је учествовала и председница Владе Србије. Циљ декларације је подршка друштвено-економској интеграцији ромског становништва, а лидери су се обавезали да ће предузети неопходне кораке за постизање конкретних резултата у области запошљавања, становања, образовања, здравства, цивилне регистрације и недискриминације.

Реализација пројекта доприноси спровођењу обавеза из АП за Поглавље 23, спровођењу Оперативних закључака са Семинара за социјално укључивање Рома и Ромкиња који се реализује са Европском комисијом, објашњава Пауновић, као и спровођењу стратешких докумената и закона Републике Србије.

Иако стамбени услови представљају основну потребу, важно је разумети да је то само један од праваца деловања и да паралелно треба радити и на осталим елементима активне инклузије као што су здравствени статус, социјална заштита, образовање и запошљавање, закључено је на конференцији.

Пројекат је имплементиран од стране конзорцијума који предводи КПМГ д.о.о. Београд, а главни корисници пројекта су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларија за људска и мањинска права, док је уговорно тело Министарство финансија.