Пауновић: Влада посвећена унапређењу положаја особа са инвалидитетом

Београд, 2. новембар 2018. године -  директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић изјавила је данас да је Србија једна од првих земаља која је ратификовала Конвенцију о правима особа са инвалидитетом, и да је Влада Србије у потпуности посвеђена спровођењу ове Конвенције у циљу унапређења положаја једне од најрањивих друштвених група.

Пауновић је, отварајући конференцију посвећену анализи спровођења препорука Комитета УН за права особа са инвалидитетом, навела да у Србији живи око 800.000 грађана са неким обликом инвалидитета и да је ова конвенција први међународни уговор о људским правима настао у 21. веку под окриљем УН.

За нас је веома значајно што захваљујући овој Анализи, коју је урадила Национална организација особа са инвалидитетом у сарадњи са Савезом дистрофичара Србије, данас можемо да сагледамо двогодишњу примену препорука из угла државних органа и организација цивилног друштва и одредимо правце будућег деловања у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом, нагласила је Пауновић.

Можемо да кажемо да је у односу на период од пре девет година, када је Конвенција потврђена, учињен видан напредак у унапређењу положаја особа са инвалидитетом,  али смо свесни да се и даље суочавамо са бројним изазовима када се ради о унапређењу остваривања свих њихових права, оценила је Пауновић.

Чињеница да је ово Конвенција која је имала највећи број потписника на дан отварања (чак 44), а да данас има 177 чланица, говори о томе да је развијена свест о значају заштите права особа са инвалидитетом међу државама чланицама УН, рекла је Пауновић.

Пауновић је нагласила да Србија редовно извештава Комитет за права особа са инвалидитетом УН и да се све препоруке које је Србија добила од Комитета за права особа са инвалидитетом, као и још 351 препорука других уговорних тела и Савета за људска права УН, налазе у јединственом Акционом плану за праћење УН препорука за људска права.

Према њеним речима, план је да се у наредном периоду у сарадњи са организацијама цивилног друштва и Канцеларијом УН у Србији препоруке повежу са Циљевима одрживог развоја из Агенде 2030 и израде индикатори за сваку од њих.

Од укупно анализираних 37 препорука наша држава је предузела низ мера на спровођењу 25 препорука које изискују континуирану реализацију. Ове препоруке су делимично спроведене и неопходно је наставити њихово спровођење. Пет препорука техничке природе је спроведено, а држава ће наставити интензивно да ради на спровођењу још 7 препорука, оценила је директорка Канцеларије.

Значајно је истаћи да органи и институције задужене за спровођење препорука организују обуке за запослене са циљем бољег препознавања и реаговања у случајевима дискриминације, као да спроводе континуиране активности на подизању свести јавности о правима особа са инвалидитетом, од којих као пример добре праксе издвајамо, навела је Пауновић.

Веома је значајна сарадња са медијима у стварању позитивне слике у јавности о талентима и вештинама особа са инвалидитетом, истакла је Пауновић, и додала да је повећан број садржаја са титловима у медијима.

Пауновић се посебно захвалила Дамјану Татићу, истакнутом члану УН Комитета за права особа са инвалидитетом који је радио на изради ове анализе, истичући његов  велики допронос не само у раду овог међународног тела већ и на унапређењу угледа наше земље.

Дамјан Татић је учесницима конференције представио Анализу спровођења препорука Комитета УН за права особа са инвалидитетом у Србији и позитивно оценио искуство Србије пред овим комитетом. Образлажући државни извештај, као и алтернативне извештаје организација цивилног друштва, он је навео да то осликава право стање ствари у држави што, како наводи, није случај увек са свим државама чланицама УН. Он је апострофирао питање приступачности као кичму Конвенције, наводећи да је потребно да држава настави да ради на обезбеђивању приступа у свим областима друштвеног живота особама са инвалидитетом .

Иванка Јовановић, извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом Србије је истакла да ће ова организација наставити да буде партнер држави у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом и дати пуну подршку у праћењу и спровођењу препорука Комитета за права особа са инвалидитетом. Јовановић је учесницима конференције најавила кампању у циљу подизања свести јавности о правима особа са инвалидитетом под називом  „Интегритет“, која ће бити емитована на РТС и локалним телевизијама широм Србије.

О спровођењу препорука Комитета УН за права особа са инвалидитетом у Србији говорили су представници Министарстава за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, просвете, науке и технолошког развоја, Повереника за заштиту равноправности, Заштитника грађана и чланице Националне организације за права особа са инвалидитетом.

На крају конференције Пауновић је истакла да ће Канцеларија и даље наставити да подржава пројекте организација цивилног друштва, верујући да ће идуће године у ту сврху бити опредељено још више финансијских средстава како би се побољшао положај ове, али и других друштвених група у Србији.

Конференцију је организована у оквиру пројекта „Од глобалних препорука до остваривања права особа са инвалидитетом у срединама у којима оне живе“ који је реализовала Национална организација особа са инвалидитетом у сардањи са Савезом дистрофичата Србије, који је финансијски подржала Канцеларија за људска и мањинска права, у оквиру програма „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2018. годину“.