Пауновић: За преко 60 хиљада деце обезбеђено је образовање на језицима националних мањина