Пауновић: Заједничким радом до бољег положаја жена

Београд, 7. фебруар 2019. године - Делегација Републике Србије посвећена је припремама за представљање Четвртог извештаја о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW), чије разматрање ће бити одржано 28. фебруара 2019. године у Палати нација у Женеви, саопштила је данас Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права на конференцији у згради УН у Београду.

Конференцију посвећену представљању алтернативних извештаја, које су организације цивилног друштва доставиле CEDAW комитету, организовале су UN WOMEN и Канцеларија за људска и мањинска права у сарадњи са амбасадом Аустралије у Београду. Организације цивилног друштва доставиле су CEDAW комитету 11 алтернативних извештаја.

Пауновић је навела да је у периоду између два циклуса извештавања CEDAW комитету Србија предузела многе активности са циљем испуњавања добијених препорука, чиме показује своју посвећеност и одлучност испуњавању међународних обавеза, али и чврсту опредељеност побољшању општег положаја жена у нашем друштву.

Опредељеност пуном спровођењу CEDAW конвенције огледа и у чињеници да делегацију коју предводим чине представници извршне, законодавне и судске власти, задужени за њено спровођење, истакла је Пауновић. Делегација је до сада одржала два припремна састанка, а данашња конференција је прилика да делегација сагледа перспективу цивилног друштва у спровођењу препорука Комитета о елиминисању дискриминације жена.

Дијалог са организацијама цивилног друштва који унапређујемо из године у годину је од значаја за приоритизацију активности у циљу унапређења положаја жена и ефикаснијег испуњавања препорука CEDAW комитета.

Пауновић је подсетила  да је Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена Влада Србије усвојила 2017. године, а допринос изради извештаја дале су и организације цивилног друштва.

План испуњавања препорука који је инцирао Савет за праћење примене препорука механизама УН за људска права Владе је умногоме олакшао и процес израде самог извештаја, навела је Пауновић, истичући да су у Акционом плану за праћење УН препорука, који садржи 388 препоруке, идентификоване препоруке које имају родну компоненту. Кроз родно одговорне индикаторе обезбедиће се ефикасније праћење унапређења родне равноправности у нашој земљи.

Све препоруке механизама УН за људска права, укључујући и препоруке CEDAW комитета, повезане су са Циљевима одрживог развоја (SDGs) из Агенде 2030 Уједињених нација, навела је Пауновић.

CEDAW конвенција са Опционим протоколом преведена је на српски језик и на 16 језика националних мањина – румунски, русински, македонски, мађарски, чешки, албански, босански, црногорски, хрватски, словачки, бугарски, ромски, буњевачки, украјински, влашки и немачки језик.

Такође, Канцеларија за људска и мањинска права учинила је доступним на свом сајту преводе на српски језик опште коментаре, закључна запажања и CEDAW конвенцију за младе, истакла је Пауновић.

Амбасадорка Аустралије у Београду Рут Стјуарт упознала је присутне са искуством Аустралије у процесу разматрања извештаја пред CEDAW комитетом. Амбасадорка Стјуарт је истакла значај дијалога Владе Србије са организацијама цивилног друштва, и навела ову врсту сарадње као пример добре праксе.

Јелена Миловановић, заменица шефице Канцеларије UN Women у Србији истакла је да ова организација остаје посвећена пружању подршке Влади и цивилном друштву у циљу унапређења положаја жена.

На конференцији су своје извештаје представили Заштитник грађана и организације цивилног друштва: Женски центар Ужице, Женска иницијатива Прибој, Тернипе Пирот, Фемина Креатива Суботица, Амиту, ФемПлац, А11, Праксис, Европска мрежа за питања апатридије, Европски центар за права Рома, Институт за апатридију и инклузију, СОС Мрежа Војводине и Платформа организација за сарадњу са механизмима УН.