Посета Делегације саветодавног комитета оквирне конвенције за заштиту националних мањина

Посета Делегације саветодавног комитета оквирне конвенције за заштиту националних мањинаУ склопу мониторинга спровођења Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, делегација Саветодавног комитета посетила је Републику Србију у периоду од 27.  до 31. маја  2013. године. Саветодавни комитет је тело које помаже Комитету министара  Савета Европе у оцени адекватности мера предузетих од стране државе уговорнице ради спровођења начела утврђених у том међународном уговору. У току посете делегација је обишла више градова и разговарала са представницима локалних, покрајинских и републичких органа, као и представницима националних савета националних мањина, невладиниог сектора и међународних организација, како би се добила што потпунија и објективнија слика о остваривању обавеза проистеклих из Оквирне конвенције.

Последњег дана боравка у Србији разоварали су са предствницима Канцеларије за људска и мањинска права, Министарства правде и државне управе, Министарства унутрашњих послова, Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе и информисања, Канцеларије за сарадњу с црквама и верским заједницама, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Министарства здравља и Министарства спољних послова.

Преставници Саветодавног комитета су се позитивно изјаснили о уставном и законованом оквиру којим је уређен систем заштите права националних мањина и указали на неопходност даљег унапређења његове примене у пракси. Делегација Саветодавног комитета је изразила захвалност свим државним органима чији су представници учествовали на састанку, а посебно Канцеларији за људска и мањинска права на свеобухватно припремљеном државном извештају о спровођењу Конвенције, као и на сарадњи у организацији ове посете. Обострано је истакнута неопходност даљег наставка дијалога државних органа и Саветодавног комитета.