Посета Европске комисије Канцеларији за људска и мањинска права

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић састала се данас у Палати Србија са представницима експертске мисије Европске комисије како би разменили информације о предузетим мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији.

Пауновић је истакла да је питање инклузије Рома у врху приоритета Владе Републике Србије, додајући да Србија има добар законодавни и стратешки оквир у области инклузије Рома.

Она је указала да наша држава испуњава обавезе у оквиру преговарачког процеса за приступање Србије Европској унији, као и обавезе које је преузела у вези са спровођењем Оперативних закључака договорених на семинарима са Европском комисјом, почевши од 2011. године, али да је наш циљ да заједнички омогућимо грађанима Србије ромске националности да лакше и ефикасније остварују своја права која су им гарантована законима, стратегијама и међународним документима.

Пауновић је упознала експерте да је претходни период обележило јачање институционалних капацитета на нивоу Владе, али и локалних самоуправа. Успостављањем Координационог тела Владе за инклузију Рома, не само да се  усаглашавају политике за инклузију Рома, већ се на оперативном нивоу прати њихово спровођење у пракси, нагласила је Пауновић.

Усвајањем нове Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији до 2025. године, Влада је показала јасну опредељеност да се питањима инклузије Рома бави на свеобухватан начин. Нова Стратегија и пратећи акциони плани препознају локалну самоуправу као кључног носиоца. У том смислу она је рекла да је намера државе да у наредном периоду у сарадњи са Сталном конфренцијом градова и општина и Националним саветом ромске националне мањине већа пажња буде усмерена на локалне самоуправе, јачање њихових капацитета за спровођење мера и опредељивање средстава за политике инклузије Рома у локалној заједници.

Представници експертске мисије Европске комисије задужени за тему социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији, Јан Балаз и Константинос Ниафас интересовали су се посебно за праћење Акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији.

Директорка Канцеларије за људска и мањинска правца је упознала експерте да је и пре усвајања Акционог плана било обезбеђено праћење остваривање политика у области инклузије Рома у оквиру Акционог плана за преговарачко поглавље 23, као и  кроз извештавање о остварености Оперативних закључака са Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у РС и извештаје о спровођењу Стратегије уз подршку акционог тима за интеграцију Рома 2020.

Представник Националног савета ромске националне мањине Живојин Митровић је напоменуо да су Роми били у пуној мери укључени у израду саме Стратегије и акционог плана, истакавши добру сарадњу са Владом Србије у настојањима да унапреди положај Рома.

Састанку су, поред директорке Канцеларије за људска и мањинска права, присуствовали и представници Националног савета ромске националне мањине, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Делегације Европске уније у Србији.