Права детета у врху приоритета Владе Републике Србије

Београд, 20. новембар 2018. године - „Влада Србије утврдила је јасне приоритете на којима ће у наредном периоду још интензивније радити када је у питању заштита деце” изјавила је поводом Светског дана детета Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права.

У претходном периоду усвојен је велики број нових закона и стратегија којима се  права детета унапређују у области спречавања насиља, унапређењу образовања, здравствене заштите, спречавања дискриминације, решавања статусних питања, пре свега деце Рома, миграната, избеглица и интерно расељених лица.

У Нацрт Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља до 2022. године уграђене су препоруке УН, а у наредном периоду очекује се и усвајање Закона о правима детета и заштитнику права детета.

Пауновић је подсетила да је Србија већ 28 година чланица Конвенције о правима детета, као најзначајнијег међународног документа у области права детета. Конвенција нас обавезује на поштовање преузетих обавеза и континуиран рад на заштити и унапређењу права најмлађе популације. Обавезује све нас, државне институције и органе, организације цивилног друштва, независна тела, локалне самоуправе, али и породице и сваког појединца.

Наша држава је Комитету за права детета, као надзорном механизму Уједињених нација који прати примену Конвенције у замљама чланицама, до сада поднела три државна извештаја.

Србија је у јануару претходне године од Комитета за права детета добила 41 препоруку за даље унапређење положаја деце.

Влада је успоставила системско решење за праћење спровођења свих препорука које које смо добили од Уједињених нација. Ове препоруке смо уградили у План препорука, који садржи релевантне институције задужене за њихово спровођење и рокове. У сарадњи са Центром за права детета и организацијама цивилног друштва које се баве унапређењем положаја деце радимо на развијању индикатора како би могли реално да меримо напредак у испуњавању препорука до наредног извештаја.

У читавом процесу извештавања о примени Конвенције деца су имала активну улогу. Њихови ставови и мишљења о степену остваривања њихових права у свакодневном животу, део су ових извештаја.

Влада Србије настоји да обезбеди да основни принципи Конвенције о правима детета и препоруке УН-а буду уграђене у све политике на националном и локалном нивоу у циљу пуног остваривања права деце.

Светски дан детета установљен је од стране Генералне скупштине УН 1954. године, са циљем скретања пажње јавности  на све обавезе које друштво има према деци, као и најважније проблеме са којима се деца суочавају.