Предавање на Филозофском факултету о положају и правима жена

Београд, 12. новембар 2019. године - Директорка канцеларије Владе Србије за људска и мањинска права Сузана Пауновић одржала је предавање студентима на Филозофском факултету у Београду, на тему положаја и права жена у нашем друштву.

Говорећи о положају жена, Пауновић је подсетила да је Србија потписница Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена и да редовно подноси извештаје комитету УН-а.

Директорка наводи и да је једна од препорука била да се успостави посебно тело Владе које ће се бавити праћењем спровођења свих препорука добијених од Уједињених нација и на основу те препоруке основан је Савет за праћење примене препорука УН за људска права 2014. године.

- Из године у годину наша земља успешно усваја и имплементира добијене препоруке и тако ће наставити док се потпуно не стане на пут дискриминацији у сваком облику, а поготово једне већинске групе – жена, изјавила је Пауновић.

За крај предавања директорка је поручила студентима да борбом за права жена и остваривањем личних циљева не стварају бољу будућност само за себе, већ и за све друге жене које нису у могућности да се боре саме. „После првог шамара долази и други и томе морамо да станемо на пут!“