Припремни састанак чланова делегације Републике Србије поводом представљања Трећег периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима УН Комитету за права човека у Женеви

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић одржала је данас припремни састанак са члановима делегације Републике Србије, која ће представити Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима УН Комитету за права човека у Женеви 7. и 8. марта 2017. године.

Пауновић је подсетила да је Влада Србије на седници 4. септембра 2015. године усвојила Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима, за период 2011-2015. године.Она је упознала чланове да су Одговори на додатна питања у вези са Трећим периодичним  извештајем о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима усвојени на седници Владе, 15. децембра 2016. године, након чега су и прослеђени Комитету за права човека. У одговорима на додатна питања УН Комитета за права човека дате су информације о мерама које држава предузима у напорима да обезбеди ефикасно спровођење анти-дискриминаторских политика, затим о мерама да се осигура ефикасна истрага и гоњење у случају кривичних дела мотивисаних мржњом, укључивања у образовање и запошљавање рањивих друштвених група, постигнутим резултатима у потрази за лицима несталим током протеклих оружаних сукоба, остваривању права избеглих и расељених лица, медијским слободама, учешћу националних мањина у јавном животу.

Комитет је, такође, упућен у мере које држава предузима за заштиту лица која су лишена слободе, политикама за борбу против насиља над женама и насиља у породици, превенцију тортуре, мучења, наводи се у саопштењу.

Република Србија као чланица Међународног пакта о грађанским и политичким правима има обавезу да периодично подноси извештаје Комитету за права човека о законодавним, судским или другим мерама које је усвојила ради примене одредаба Пакта, као и напретку оствареном у уживању загарантованих људских права.

Задатак делегације биће да члановима Комитета пружи одговоре и уверења да Република Србија поштује обавезе преузете ратификацијом Међународног пакта о грађанским и политичким правима и да ће предузимати мере за решавање постојећих проблема.

На састанку извршена је интерресорна подела надлежности и договорена стратегија наступа делегације.

Међународни пакт о грађанским и политичким правима је је међународни инструмент о људским правима легислативног карактера. Његовим одредбама утврђена су индивидуална и колективна права, одређене мере за надзор над њиховим поштовањем и основан Комитет за људска права који настоји да се уговорнице придржавају преузетих обавеза. Пакт је усвојен и отворен за потписивање и ратификовање, или приступање, резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 2200 А(XXI) од 16. децембра 1966. године, а ступио је на снагу 23. марта 1976. године када је потребних 35 држава депоновало инструменте о ратификацији или приступању. СФРЈ је ратификовала Пакт законом од 30. јануара 1971. године.