Радионица о родно одговорном буџетирању

Београд, 27. новембар - Канцеларија за људска и мањинска права уз подршку Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у Србији организовала је радионицу у циљу јачања капацитета запослених за примену родно одговорног буџетирања у оквиру политика и мера дефинисаних на нивоу Канцеларије, са намером да поступак планирања, извештавања и извршења буџета буде још квалитетнији и ефикаснији.

Остваривање родне равноправности један је од кључних циљева из Агенде 2030 за одрживи развој. Како би се унапредила родна равноправност и отклониле родно засноване неједнакости које постоје у друштву, неопходно је да буџетска средства, на свим нивоима, буду распоређена тако да се њима постигне најбољи могући резултат за највећи број грађана.

Подсећамо да је у Плану за праћење примене препорука УН, Канцеларија мапирала препоруке које садрже родну компоненту са циљем да се у наредном периоду, у сарадњи са организацијама цивилног друштва, израде индикатори који ће омогућити да се на адекватан начин мери утицај на промену, односно унапређење родне равноправности. 

Влада Републике Србије је посвећеност родној равноправности и унапређењу жена потврдила унапређењем законодавног и стратешког оквира у овој области, као и усвајањем Индекса родне равноправности. Увођењем родно одговорног буџетирања у буџетски систем Србије наша држава је направила искорак у односу на државе у Европи.