Регионална конференција о интеграцији Рома, Сарајево

Сузана ПауновићСузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права учествује на Регионалној конференцији у Сарајеву, посвећеној добрим праксама у интеграцији Рома у земљама Западног Балкана која се одржава у периоду од 28-30. маја. На поменутом скупу окупили су се представници Србије, Црне Горе, Македоније, Хрватске, Албаније али и велики број представника локалних самоуправа из региона укључених у пројекат који спроводе ОДИХР и мисија ОЕБС-а у Европи.

На конференцији је представљен Регионални извештај о антидискриминацији и учешћу Рома у процесима доношења одлука на локалном нивоу, као и примери добре праксе из земаља учесница.

Учесницима конференције представљени су примери добре праксе из Србије, који се односе на успостављање прве двојезичне СОС линије за ромске жене и децу у Нишу, проширење деловања заштитника грађана и поверенице за заштиту равноправности у спровођењу антидискриминационих политика према Ромима. На конференцији су представљени и резултати рада Канцеларије за људска и мањинска права, и истакнут је значај подршке коју Канцеларија даје локалним самоуправама у процесу интеграције Рома на локалном нивоу.