Регионална конференција о родној равноправности

Београд, 10. децембар 2018. - Сузана Пауновић, директорка Канцеларија за људска и мањинска права Владе Србије обраћајући се на регионалној конференцији посвећеној институционалним механизмима за родну равноправност истакла је да је Влада Републике Србије постигла значајне резултате у области родне равноправности.

Пауновић је навела да иако су жене и мушкарци у Србији de iure равноправни у свим областима јавног и приватног живота, жене су још увек изложене de facto дискриминацији, посебно жене из вишеструко маргинализованих група. Јаз између нормативноправне и фактичке ситуације значајно погађа жене, јер пракса не прати увек могућности које стварају стратешки и законски оквир.

Потребно је још увек радити на пољу промена традиционалних, патријархалних стереотипа о родним улогама мушкараца и жена у породици и широј заједници и на раду, ради постизања фактичке равноправности. Очекују нас још интензивније активности на пољу подизања свести јавности о облицима родно засноване дискриминације и спречавање насиља заснованог на разлици у полу, закључила је Пауновић.

Конференцију је организовало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Нордијским саветом министара у циљу размене искустава са представницима земаља Западног балкана у области родне равноправности.

На конференцији су говориле председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић и државне секретарке у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић и Бојана Станић.