Сарадња у извештавању о примени Конвенције против расне дискриминације

Сарадња у извештавању о примени Конвенције против расне дискриминације

Конференција о унапређењу извештавања уговорним телима УН, одржана 11. и 12. јуна у Палати Србија у организацији Канцеларије за људска и мањинска права, била је прилика да државни и невладини актери размотре могућности ефикасније сарадње у овом процесу.

У раду скупа су учествовали представници релевантних Министарстава и државних органа, Владиних Канцеларија, Републичког завода за статистику, покрајинских Секретаријата АПВ, Канцеларије Заштитника грађана, Канцеларије Повереника за заштиту равноправности и цивилног друштва. У погледу извештавања уговорним телима Уједињених нација, истакнуто је да се највећи проблем односи на припрему извештаја о примени Препорука тих тела. Надлежни државни органи немају обавезу да примењују и надзиру имплементацију тих Препорука, што отежава Канцеларији за људска и мањинска права да сагледа шта је и у којој мери спроведено. Стога ће се посебна пажња посветити налажењу решења овог проблема. Наглашена је и потреба успостављања јединствене методологије прикупљања података и израде индикатора људских права ради мерења постојања дискриминације у законима и/ли у пракси јавног и приватног сектора. Поред  тога, у непосредном дијалогу са представницима цивилног сектора, размотрене су могућности унапређења сарадње у припреми извештаја уговорним телима УН.

Предстојеће извештавање о  примени Конвенције о елиминацији свих облика расне дискриминације биће прилика да се оцене и закључци ове конференције спроведу у дело. Овај процес ће бити подржан од стране ИПА 2011 Пројекта „Спровођење антидискриминационих политика“ у оквиру којег је одржана и ова конференција. Пројекат ће омогућити израду приручника и смерница за извештавање о примени ове Конвенције, а коју ће припремити модератор конференције, међународни стручњак за људска права Грегори Фабиан.