Седница Комисије за проучавање живота и обичаја Рома и Међуодељенског одбора за проучавање националних мањина и људских права САНУ

Комисија за проучавање живота и обичаја Рома и Међуодељенски одбор за проучавање националних мањина и људских права су 15. Маја 2013. године са почетком у 10. Часова организовали радну седницу са о остваривању Стратегије за унапређење положаја Рома  и о пробелмима дискриминације Рома и увођења мера афирмативне акције.

Циљ састанка је био да допринесе научном и стручном сагледавању стања у којем се спроводе мере интеграције Рома. Зборник  „Промене идентитета, културе и језика  Рома у условима планске социјално-економске интеграције“ Комисија је објавила почетком године и он указује на то да постоје бројни проблеми како у вези са признавањем и заштитом етно-културног идентитета Рома, тако и уве зи са образовним, социјалним и економским аспектима њихове друштвене интеграције.

О проблемима интеграција Рома у Србији и дискриминацији Рома и мерама афирмативне акције  говорили су академик Тибор Варади, академик Војислав Становчић, и директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије, др Сузана Пауновић. Такође, о оствареним резултатима Стратегије за унапређење положаја Рома говорили су и  повереница за заштиту равноправности, проф. др Невена Петрушић, заменик Заштитника грађана доц. др Горан Башић, и продекан Факултета за европске правно-политичке студије у Новом Саду, доц. др Љубица Ђорђевић.