Семинар о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији

Процес инклузије Рома у Србији прати се и кроз механизам Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији.

Влада Републике Србије са Европском комисојм, у јуну 2013. године на Семинару  посвећеном социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији прихватила је обавезе и договорила начин праћења напретка у инклузији Рома, као и извештавaње о имплементацији закључака са Семинара.

Координациону улогу у припреми извештаја и организацији састанака посвећених мониторингу о имплементацији закључака имају Канцеларијa за људска и мањинска права и Tим зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa Владе Републике Србије.
Влада Републике Србије је у јуну 2015. године са Европском Кмисијом одржала трећи по реду Семинар о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији, где је утврђен нови циклус обавеза Републике Србије у области инклузије Рома до 2017. године.

На Семинару, којим је копредседавао Жан Ерик Паке, директор Генералног директората за суседску политику и преговоре о проширењу ЕК, учествовали су представници Народне скупштине Републике Србије, Владе Републике Србије, Националног савета ромске националне мањине, независних тела, организација цивилног друштва, међународних организација, где је било речи о кључним постигнућима унапређења положаја Рома, као и приоритетима и изазовима за социјално укључивање Рома/киња.

Влада Републике Србије у јуну 2015. године донела је решење којим је овластила је потпредседницу Владе и министарку грађевинaрства, саобраћаја и инфраструктуре да координира рад државних органа у вези са процесом инклузије Рома у Републици Србији.

Као приоритет у раду Владе Републике Србије у области заштите и унапређења положаја и статуса Рома у Републици Србији, у Оперативни закључцима од 2015-2017. године постављена је израда нове Стратегије за инклузију Рома за период до 2025. године, коју ће пратити Акциони план.

Оперативни закључци јун 2013.

Operationnal conclusions june 2013.

Први извештај о имплементацији за период јун 2013. – април 2014.

Други извештај о имплементацији за период април 2014. – децембар 2014.

Second Implementation Report from April 2014. through December 2014.

Семинар о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у РС-оперативни закључци (јун 2015.)

Social Inclusion Seminar:Roma Issues in the Republic of Serbia-operational conclusions (june 2015.)