„Слажемо се“ – објављен позив за унапређење социјалне кохезије у мултиетничким општинама

Развојни програм ЕУ ПРО објавио је јавни позив „Слажемо се“ за подршку пројектима организација цивилног друштва (ОЦД) и локалних самоуправа (ЛС) који за циљ имају унапређење социјалне кохезије у мултиетничким општинама из два региона - Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије. Европска унија ће кроз овај позив са 400.000 евра подржати пројекте који треба да допринесу смањењу неједнакости и дискриминације, унапређењу међуетничког разумевања као и пружању једнаких могућности за сваког појединца у овим заједницама.

Право учешћа на конкурсу, који је отворен до 5. децембра 2018. године, имају 32 програмске локалне самоуправе и њихове институције, које су по Закону о локалној самоуправи национално мешовите као и организације цивилног друштва регистроване у једној од ових општина и градова. Оне могу да конкуришу са пројектима који доприносе унапређењу друштвено-економског положаја рањивих група кроз њихово економско оснаживање и побољшање приступа социјалној и здравственој заштити, образовању и другим основним правима.

Опширније на: https://bit.ly/2JEY3p8