Спровођење пројекта „Праћење примене препорука Комитета за права детета Уједињених нација“, креирана матрица и даље активности

Београд, 23. новембар 2018. - У просторијама Канцеларије за људска и мањинска права одржан je састанак поводом спровођења даљих активности у оквиру пројекта ''Праћење примене препорука Комитета за права детета Уједињених нација''. Састанку су присуствовали директорка Канцеларије за људска и мањинска права др Сузана Пауновић, директорка Центра за права детета Инес Церовић, Јелена Пауновић из Центра за права детета, Ана Продановић из УНИЦЕФ-а, консултанти, као и други представници Канцеларије.

У претходном периоду, чланице Коалиције за мониторинг права детета, коју чине Центар за права детета, Београдски центар за људска права, Центар за социјалну политику, Астра и Ужички центар за права детета, одржале су низ радионица за представнике организација цивилног друштва. Радионице су биле тематски организоване и обухватиле су 35 организација које својим радом доприносе побољшању права детета, али и самих људских права. Организације су имале прилику да са чланицама Коалиције дискутују о добијеним препорукама Комитета за права детета, као и о могућим индикаторима за праћење њихове имплементације. Као резултат, израђени су предлози индикатора у оквиру сваке тематске радионице од којих је креирана матрица на коју су све организације доставиле финалне коментаре. Напомињемо да су у цео процес укључени и представници деце и младих, чланови Дечијег информативно-културног сервиса, који су исказали своје мишљење и учествовали у креирању индикатора.

Након финалног усаглашавања предлога матрице, предстоји консултативни процес са државним органима, кроз организовање заједничких састанака и обука. Оцењено је да је укључивање државног сектора од великог значаја ради постизања консензуса у погледу развијених индикатора, на основу којих ће се у наредном периоду пратити учинак у имплементацији препорука.

Резултати заједничког рада на развијању индикатора за добијене препоруке, биће представљени и пред Саветом Владе за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права.

Пројекат ''Праћење примене препорука Комитета за права детета Уједињених нација'' подржан је од стране Канцеларије УНИЦЕФ у Србији, а спроводи га организација Центар за права детета уз подршку Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије. Циљеви пројекта усмерени су на унапређење праћења препорука Комитета за права детета Уједињених нација кроз сарадњу јавног сектора, организација цивилног друштва и деце.