Сузана Пауновић именована за копредседника међувладиног Мешовитог одбора за националне мањине са Хрватском

Сузана Пауновић

Влада Републике Србије именовала је др Сузану Пауновић, директорку Канцеларије за људска и мањинска права за председника српског дела међувладиног Мешовитог одбора за националне мањине са Републиком Хрватском.

Мешовити одбор прати спровођење одредаба споразума о заштити права хрватске мањине у Републици Србији и српске мањине у Републици Хрватској који је потписан 2005. године. Мешовити одбор је до сада одржао пет седница на којима су разматрана актуелна питања која се односе на положај двеју мањина, сагледавање испуњења обавеза које проистичу из споразума, реализацију препорука усвојених на претходним седницама и давање нових препоруке владама уговорних страна у вези са спровођењем споразума. Очекује се да се у наредном периоду одржи следећа седница Мешовитог одбора, чији ће домаћин бити Република Хрватска.