Tрећи припремни састанак делегације Србије за CEDAW

Београд, 25. фебруар 2019. године –Делегација Републике Србије одржала је последњи у низу припремних састанака пред представљање Четвртог периодичног извештаја Републике Србије о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена - CEDAW, саопштила је данас Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права и шеф делегације.

Државна делегација представиће овај периодични извештај 28. фебруара у Палати нација у Женеви пред Комитетом за елиминисање дискриминације жена. Овај Комитетт чине 23 експерата Комитета, који ће поред државног извештаја, разматрати и извештаје цивилног друштва и Заштитника грађана.

Пауновић је упознала чланове државне делегације да се данас пред CEDAW Комитетом разматрају извештаји организација цивилног друштва у вези са спровођењем препорука надлежног Комитета. Организације цивилног друштва поднеле су CEDAW Комитету до сада 14 извештаја из сенке, а свој извештај поднео је и Заштитник грађана, што говори о постојању велике заинтересованости за питања побољшања општег положаја жена у нашем друштву.

У прилог посвећености и озбиљности у припремама представљања државног извештаја говори и чињеница да је делегација Републике Србије, коју чине представници извршне, законодавне и судске власти одржала до сада три припремна састанка.

Такође, у овом припремном периоду одржан је и састанак представницима Заштитника грађана и организацијама цивилног друштва које су своје извештаје из сенке поднеле CEDAW комитету, како би се сагледале и перспективе цивилног друштва у спровођењу препорука CEDAW комитета. На овом састанку је постигнута сагласност да је овај вид дијалога између Владе и цивилног сектора пример добре праксе.

За нас је веома важно да се овај вид сарадње између  Владе Србије, цивилног друштва, као и независних тела унапређује и размењују мишљења у циљу проналажења најбољег начина да се постигне пуно остваривање родне равноправности и унапреди положај жена у Србији. Иако је сасвим природно да нам се ставови по одређеним питањима не поклапају у потпуности, битно је да сви заједно радимо како би достигли исти циљ, истакла је Пауновић.

Република Србија је посвећена испуњавању одредаба из Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW), не само што тиме испуњава своје међународне обавезе, већ и зато што на тај начин доприноси спровођењу политике родне равноправности, као поштовања људских и мањинских права, закључила је Пауновић.