У октобру четврти Семинар о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Србији

Обраћајући се на другом састанку Националне платформе о интеграцији Рома, директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић истакла је да је Влада Србије у сарадњи са Европском комисијом отпочела одржавање Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији почевши од 2011. године, и најавила да ће наредни Семинар бити одржан почетком октобра ове године.

Пауновић је подсетила да је Трећи по реду Семинар одржан 11. јуна 2015. године након чега су усаглашени Оперативни закључци који представљају преузете обавезе Србије за период од 2015. до 2017. године.

- Усаглашено је 60 закључака који су разврстани у 7 области: међуресорна питања, упис у матичне књиге, образовање, запошљавање, социјална и здравствена заштита, становање и слобода кретања. Обавезу праћења и извештавања о Оперативним закључцима имају Канцеларија за људска и мањинска права и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и ова обавеза се редовно спроводи, без кашњења, оценила је Пауновић.

- Канцеларија за људска и мањинска права је припремила Први годишњи извештај о остварености Оперативних закључака за период јун 2015. – јун 2016. године који је предат Европској комисији. У току је израда другог извештаја на основу пристиглих прилога ресорних министарстава и очекујемо да ће исти бити прослеђен на мишљење ресорима до краја јуна месеца, након чега ће бити достављен и Европској комисији, навела је Пауновић.

Ненад Иванишевић, Национална контакт особа за Роме и државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања истакао је да пројекат „Интеграција Рома 2020“ помаже владама западног Балкана и Турске у њиховим напорима за спровођење политика у корист Рома. Влада Србије, као и цело друштво показује спремност и посвећеност да се унапреди положај Рома и Ромкиња у Србији.

Тим лидер акционог тима пројекта Интеграција Рома 2020 Орхан Усеин је оценио да је данашњи састанак прилика да се оснажи Национална контакт особа за Роме у процесу европских интеграција, и да је састанак добар извор информација за процес извештавања. Орхан је подсетио да је прошле године у Народној скупштини организована прва Национална платформа за интеграцију Рома у форми јавног слушања.

Мирјана Максимовић из Делегације Европске уније у Србији је похвалила напоре Републике Србије у унапређењу положаја Рома, истичући да је он бољи у односу на период од пре 6 година, али да свакако има још доста посла, оцењујући важност имплементације стратегије на локалном нивоу. Максимовић је истакла да ће интеграција Рома остати и даље важна тема у процесу европских интеграција и да је ЕУ за ову област определила 20 милиона евра до 2020. године.

Састанку су присуствовали представници државних институција одговорних за спровођење политика за интеграцију Рома у областима образовања, запошљавања, становања, здравствене и социјалне заштите, међунаордних и организација цивилног друштва, независних тела, као и представници медија.

Састанак Националне платформе је организовало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и пројекат Интеграција Рома 2020 Савета за регионалну сарадњу.