У сусрет делегацији Саветодавног комитета

У сусрет делегацији Саветодавног комитета

У склопу мониторинга спровођења Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Републици Србији, делегација Саветодавног комитета, тела које помаже Комитету министара  Савета Европе у оцени адекватности мера предузетих од стране државе уговорнице ради спровођења начела утврђених у том међународном уговору, најавила је посету  нашој земљи у периоду од 27.  до 31. маја  2013. године.  Током  свог боравка, представници Саветодавног комитета ће обићи више градова и разговарати  са представницима  локалних, покрајинских и републичких органа, представницима националних савета националних мањина и невладиним сектором, како би добили што потпунију и објективнију слику о остваривању обавеза проистеклих из Оквирне конвенције.

Програмом посете  предвиђено је да се представници Саветодавног комитета сусретну 31. маја 2013. године и са државним органима. Имајући у виду значај  планираних сусрета,  Канцеларија за људска и мањинска права организовала је 21. маја 2013. године  припремни састанак са представницима министарства и канцеларија које су учествале у изради Трећег периодичног извештаја о спровођењу Оквирне конвенције.  Циљ састанка био је договор о јединственом наступу  државних органа пред делегацијом Саветодавног комитета.