Унапређен процес праћења УН препорука

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић отворила је данас у Шапцу дводневну обуку “Јачање капацитета Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права: спровођење препорука и увод у индикаторе, а обуке се организују у циљу унапређења знања државних службеника у ресорима Владе задуженим за спровођење препорука УН механизама за људска права.

Директорка Канцеларије је указала да је систематичност у праћењу препорука механизама УН за људска права уведена кроз рад Владиног Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права.

- Оснивањем овог Савета наша држава је испунила међународне обавезе, односно испунила препоруке добијене од Савета УН за људска права у другом циклусу Универзалног периодичног прегледа, у јануару 2013. године,  закључила је Пауновић.

Према њеним речима, рад овог Савета је важан не само због процеса извештавања и комуникације са механизмима УН,  и због преговарачког процеса са ЕУ (посебно за поглавља 23 и 24), већ је његов примарни задатак унапређење стања људских права у Србији.

Како наводи Пауновић, Савет је израдио план испуњавања свих препорука упућених Србији, са статусом, циљем, роковима, и органима надлежним за имплементацију сваке појединачне препоруке. Овај план је у многоме олакшао и процес израде државног извештаја за трећи цилус Универзалног периодичног прегледа, кроз који наша држава треба да прође почетком наредне године, истакла је Пауновић.

У  циљу ефикаснијег праћења и одржавања контунуитета у праћењу примене препорука, у ресорима који имају чланове у Савету именоване су контакт особе и заменици контакт особа.

Пауновић истиче да су управо ове обуке, којима се јачају капацитети контакт особа, важне да би се унапредио систем праћења препорука и извештавања ка механизмима Уједињених нација.

- Кроз овај вид обука желимо још више да унапредимо процес праћења примене препорука кроз увођење индикатора у план. Да би могли на прави начин да створимо увид у степен остварености сваке препоруке и пратимо промене потребан нам је мерни инструмент, показатељ, односно индикатор. Коришћење одговарајућих индикатора у области људских права представља начин да се помогне држави при изради процена сопственог напретка постигнутог у осигуравању уживања људских права, навела је Пауновић.

Наш план је, како наводи Пауновић, да се у процес праћења у већој мери укључе локалне самоуправе и организације цивилног друштава, и у том правци ћемо наставити да радимо.

Обуке је организовала Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије уз подршку експерата за људска права Уједињених нација и Мисије ОЕБС-а у Србији.

Обукама су, поред контакт особа и заменика контакт особа у Савету, присуствовали и организације цивилног друштва које активно учествују у раду Савета и које су потписнице Меморандума о сарадњи са Саветом, као и представници медија. 

Обуке се реализују у сусрет трећем циклусу Универзалног периодичног прегледа где је Србија у обавези да најкасније до 20. октобра 2017. године достави извештај Савету за људска права у вези са трећим циклусом УПР-а. Србија ће проћи кроз Трећи циклус УПР-а у периоду од 24. до 26. јануара 2018. године.
 

Медијске објаве:

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/unapredjen-proces-pracenja-un-preporuk...

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=356938

http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=302472

http://informer.rs/vesti/drustvo/153068/ZASTITA-LJUDSKIH-PRAVA-Srbiji-un...

Dokument na koji se odnosi: 
УПР