Ускоро мобилни тимови за инклузију Рома у Нишу, Алексинцу, Владичином Хану и Власотинцу

Лесковац, 20/21. март 2018. године - У оквиру ИПА 2013 пројекта: Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“, који спроводe Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларија за људска и мањинска права, у Лесковцу је одржан дводневни тренинг са представницима релевантних институција из Ниша, Алексинца, Власотинца и Владичиног Хана са циљем формирања Мобилних тимова за инклузију Рома.

Мобилни тимови су препознати као ефикасан модел подршке на локалном нивоу који повезује кључне актере у заједници: координаторе за ромска питања, педагошке асистенте, здравствене медијаторе, представнике Центра за социјални рад и Националне службе за запошљавање. Циљ оснивања тимова је препознавање и сагледавање реалних потреба ромске популације на терену, као и утврђивање подршке која је потребна како би се побољшао њихов свеукупни положај, а у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025.

Бранкица Јеремић и Драган Грачанин, стручњаци за социјалну инклузију и предавачи на тренингу, представили су циљеве и сврху обуке, нагласивши да су овом тренингу присуствовали  представници четири локалне самоуправе, од укупно двадесет, који су обухважени обукама, а у којима ће бити оформљени мобилни тимови. Током радионице се, између осталог, разговарало о концепту социјалног укључивања, значају интерсекторске сарадње као и потенцијалним институционалним моделима који на нивоу локалних самоуправа омогућавају координисану политику социјалног укључивања.

Објашњено је да ће подаци које мобилни тимови прикупе бити обрађени и анализирани, након чега ће се приступити изради оперативних планова. Свака јединица локалне самоуправе ће на основу података са терена направити свој оперативни палн чији ће циљ бити допринос решавању идентификованих проблема и то према утврђеним приоритетима. Представници локалних самоуправа ће током целог процеса имати подршку пројекта.

До сада су одржане две овакве радионице у Ковилову и Лесковцу, а до краја месеца биће одржане и у Ждрелу и Руми. За јун и октобар 2018. најављени су нови, једнодневни тренинзи на којима ће подршку пружати регионални ментори.

Укупно двадесет градова и општина препознало је проблем ромске популације, као и потребу за решавањем ових изазова. Укључивањем у пројекат „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“ градови и општине показали су висок ниво посвећености и разумевања значаја социјалног укључивања Рома и Ромкиња.