Усвојене Одлуке о образовању Савета

Усвојене Одлуке о образовању Савета

Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о образовању Савета за националне мањине и Одлуку о образовању Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома (''Сл. гласник РС'', бр. 46/2013)

 

Одлука - Савет за националне мањине

Одлука - Савет за унапрађење положаја Рома и спровођење декаде укључивања Рома