Влада усвојила Трећи периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака

Београд, 9. април 2019. године - Влада Републике Србије је на седници одржаној 28. марта 2019. године усвојила Трећи периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака.

Канцеларија за људска и мањинска права започела је октобра 2018. године активности на изради поменутог државног извештаја.

Почетком октобра 2018. године формирана је Радна група за израду овог извештаја у коју су укључени представници надлежних државних ресора. Радна група је 10. октобра 2018. године одржала први састанак и утврдила методологију израде Извештаја. Нацрт извештаја је припремљен и послат надлежним ресорима на мишљење 12. фебруара 2019. године. По успешном окончању овог поступка, Трећи периодични извештај о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака је упућен Влади Републике Србије на усвајање.

Трећи периодични извештај о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака Република Србија треба да достави УН Комитету против тортуре до 15. маја 2019. године.

Комитет против тортуре је до сада разматрао два периодична извештаја о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака и то: Иницијални, на 41. заседању Комитета, 5. и 6. новембра 2008.године и Други периодични, на 54. заседању Комитета, 29. и 30. априла 2015. године.

Конвенција је усвојена и отворена за потписивање, ратификацију и приступање Резолуцијом Генералне скупштине УН бр. 39/46 од 10. децембра 1984.године.

Југославија (SFRJ) је Конвенцију ратификовала 1991.године („Службени лист SFRJ- Међународни уговори", бр. 9/1991) чиме је, између осталог, прихватила обавезу да Комитету против тортуре подноси извештаје  о предузетим  мерама  и  постигнутом напретку у  обезбеђивању поштовања права признатих у Конвенцији.

С обзиром на промене које су настале у октобру 2000. године, а имајући у виду Сукцесорску изјаву, 12. март 2001. године се сматра даном када је Република Србија постала чланица Конвенције.

Извештај, на српском и енглеском језику, објављен је на линку https://bit.ly/2YZTcWK