Завршене обуке за контакт особе у циљу унапређења праћења препорука о људским правима

У Палати „Србија“ завршена је тродневна обука за контакт особе и заменике контакт особа у ресорима које функционишу у оквиру Владиног Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права.

Сузана Пауновић, председница Владиног Савета истакла је да је Влада Републике Србије испуњавајући препоруке из Другог циклуса Универзалног периодичног прегледа и ефикасног праћења њихове примене образовала Савет за праћење примене препорука механизама УН за људска права.

Она је указала да је Савет израдио план испуњавања свих препорука упућених Србији, са статусом, циљем, роковима, и органима надлежним за имплементацију сваке појединачне препоруке. У наредном периоду планирамо да препоруке тематски групишемо, и да се у праћење укључе цивилно друштво и локалне самоуправе, навела је Пауновић.

У  циљу ефикаснијег праћења и одржавања континуитета у праћењу примене препорука, у ресорима који имају чланове у Савету, именоване су контакт особе и заменици контакт особа. Пауновић истиче да су управо ове обуке, којима се јачају капацитети контакт особа, важне да би се унапредио систем праћења препорука и извештавања ка механизмима Уједињених нација.

Обуке је организовала Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије у у оквиру Твининг пројекта „Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију“, који се реализује у сарадњи са Институтом Лудвиг Болцман из Аустрије и Канцеларијом за националне мањине Републике Словеније.

Током радионица предавачи из Канцеларије Високог комесара за људска права у Србији, Канцеларије за људска и мањинска права и Министарства спољних послова говорили су о припремама Србије за предстојећи Трећи циклус Универзалног периодичног прегледа, кроз који наша земља треба да прође почетком 2018. године.

Са предавачима из Министарства спољних послова Белгије и Министарства правде из Финске размењена су искуства у оквиру процеса извештавања, представљене добре праксе, али и изазови у контексту извештавања.