Вести

12 Maj 2013 11:45

Делегација Републике Србије отпутовала је на Други циклус Универзалног периодичног прегледа (УПР) у оквиру 15. заседања Савета за људска права УН у Женеви.
Универзални периодични преглед је нови механизам надзора поштовања људских права у  чланицама

12 Maj 2013 11:08

Чланови Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, су се, на седници од 13.фебруара, која је одржана у форми округлог стола, упознали са током расправе о Извештају Републике Србије пред Саветом за људска права Уједињених нација и добиј

12 Maj 2013 11:06

За уторак 19.2.2013. године заказан је састанак међуминистарске Радне групе о Стратегији за борбу против дискриминације. Радну групу чине представници релевантних министарстава, Владине Канацеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Тима за социјално

12 Maj 2013 10:36

Данас је у Београду отпочео дводневни семнинар, у оквиру пројекта "Борба против дискриминације на основу сексуалне орјентације и родног идентитета", у организацији  Савета Европе и Владине Канцеларије за људска и мањинска права.
Присутнима на семина

12 Maj 2013 10:23

У складу са чланом 25. Оквирне конвенције за заштиту националних мањина,  Генералном секретару Савета Европе достављен је Трећи периодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Републици Србији, који је Влада усвоји

12 Maj 2013 10:16

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић присуствовала је презентацији Анализе ефикасности локалних маханизама за укључивање рома и ромкиња, коју је орагнизовао Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва.
Испред Центра

12 Maj 2013 10:08

Канцеларија за људска и мањинска права координира израду Акционог план за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома, за период 2012-2014 године. Нацрт Акционог плана је израђен у протеклих неколико месеци, а полазне основе за израду Акционо

12 Maj 2013 10:05

Пројектни тим Београдског центра за људска права је током трајања пројекта „Повећање ефикасности и видљивости независних институција за заштиту људских права“ (пројекат подржао УСАИД кроз Институт за одрживе заједнице) пратио поступање органа јавне в

12 Maj 2013 10:01

Пројектни тим Београдског центра за људска права је током трајања пројекта „Повећање ефикасности и видљивости независних институција за заштиту људских права“ (пројекат подржао УСАИД кроз Институт за одрживе заједнице) пратио поступање органа јавне в

Pages